فراخوانی ...
کارگاه مهارت های تعلیم و تربیت نسخه چاپی RSS
  • دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت 15:24
    کارگاه مهارت های تعلیم و تربیت کارگاه مهارت های تعلیم و تربیت - تساویری از کارگاه مهارت های تعلیم و تربیت که در تابستان 97 برای همکاران مجتمع آموزشی خواجه نصیر برگزار گردید برنامه فوق به تعداد 17 جلسه 4 ساعته و به همت معاونت پرورشی مجتمع اجرا شد.