فراخوانی ...
لیزرتک - پارک آبی - مناظره - فوتبال و استخر نسخه چاپی RSS
 • شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 9:26
  لیزرتک - پارک آبی - مناظره - فوتبال و استخر لیزرتک - پارک آبی - مناظره - فوتبال و استخر

  برنامه تفریحی لیزرتگ  مناظره دانش آموزان با راهنمایی مربیان  حضور دانش آموزان در برنامه تفریحی پارک آبی  دانش آموزان درکلاس «نحوه ارائه مطالب علمی در سمینارها» در حال ارائه به گروه خود هستند  مسابقات دانش آموزی  خبر| اردو های برگزار شده
  شماره مطلب: 79
  دفعات دیده شده: 278 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش
نظر دهی