فراخوانی ...
جلسه اولیاء و مربیان نسخه چاپی RSS
 • یکشنبه 23 مهر 1396 ساعت 10:33
  جلسه اولیاء و مربیان جلسه اولیاء و مربیان پایه دهم و یازدهم مهرماه 1396 در هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی

  جلسه اولیاء و مربیان پایه دهم و یازدهم مهرماه 1396 در هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی

  موضوعات جلسه :

  - معرفی کادر آموزشی و اجرایی هنرستان

  - ارائه برنامه درسی

  - ارائه برنامه های فرهنگی و ورزشی

  - توضیح پیرامون نظام جدید نمره دهی دروس تخصصی

  - برگزاری انتخابات انجمن اولیاء