فراخوانی ...
اردوی زیارتی قم-جمکران نسخه چاپی RSS
 • دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 16:14
  اردوی زیارتی قم-جمکران

  بااحترام به اطلاع میرساند ، این مدرسه درنظر دارد اردوی یک روزه قم- جمکران را ویژه پایه دوم  هنرستان را برگزار نماید.

  زمان رفت: پنجشنبه ساعت 8:30 تاریخ 8 / 9 / 1397

  زمان تقریبی بازگشت: جمعه ساعت 16:00 تاریخ 9 /9/ 1397

  مکان : مرقد مطهر امام خمینی - گلزار شهدا -  شهر مقدس قم

  وسیله ایاب و ذهاب: اتوبوس

  مدت: از تاریخ        97/09/08      لغایت    97/09/09

  مهلت تحویل رضایتنامه تا روز چهارشنبه 97/09/07 می باشد.

   ضمناً ضروری است دانش آموزان لوازم مورد نیاز برای حضور در اردو و ناهار روز حرکت را صبح به هنگام حضور در مدرسه همراه خود داشته ب

  اشند