فراخوانی ...
اردوی زیارتی قم-جمکران نسخه چاپی RSS
 • دوشنبه 14 فروردین 1396 ساعت 16:14
  اردوی زیارتی قم-جمکران

  بااحترام به اطلاع میرساند ، این مدرسه درنظر دارد اردوی یک روزه قم- جمکران را ویژه پایه دوم  هنرستان را برگزار نماید.

  زمان رفت: پنجشنبه ساعت 13:00

  زمان تقریبی بازگشت: جمعه ساعت17:00

  مکان : استان قم

  وسیله ایاب و ذهاب: اتوبوس

  مدت: از تاریخ        95/11/30      لغایت    95/12/1

  مهلت تحویل رضایتنامه تا روز چهارشنبه 95/11/29 می باشد.

   ضمناً ضروری است دانش آموزان لوازم مورد نیاز برای حضور در اردو و ناهار روز حرکت را صبح به هنگام حضور در مدرسه همراه خود داشته باشند  خبر| فرهنگی
  شماره مطلب: 46
  دفعات دیده شده: 1916 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش
نظر دهی