فراخوانی ...
آقای دهقات سلماسی نسخه چاپی RSS
 • چهارشنبه 1 آبان 1392 ساعت 13:23

  - محمود دهقان سلماسی
  - لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت
  - دبیر دروس زبان تخصصی و فیزیک 2 فنی و حرفه ای  صفحات داخلی| علمی
  شماره مطلب: 20
  دفعات دیده شده: 2534 | آخرین مشاهده: 2 روز پیش
نظر دهی