فراخوانی ...
معرفی رشته های فنی و حرفه ای نسخه چاپی RSS
  • چهارشنبه 16 اسفند 1391 ساعت 11:30

    استعداد یک توانایی بالقوه است که در افراد گوناگون متفاوت می باشد.معمولا افراد به اموری علاقه نشان میدهند که در آن توانمندتر هستند. هنرجویان هنرستان معمولا به دروس عملی رغبت بیشتری نشان میدهند و مطابق نیازهای علمی و عملی به دروس تئوری مراجعه مینمایند. هنرآموزان فنی و حرفه ای از سال دوم 39 واحد تخصصی را میگذرانند لذا معمولا پس از اخذ دیپلم توان اشتغال در رشته ی تحصیلی خود را بخوبی دارا میباشند. پس ازاخذ دیپلم(سوم هنرستان) هنرجویان با شرکت در کنکور کاردانی میتوانند در دانشکده های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل شوند و پس از فارغ التحصیلی با شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی میتوانند مدرک کارشناسی را دریافت نمایند. همچنین پس از دریافت لیسانس، این عزیزان همانند دانش آموختگان رشته های مختلف آموزش عالی میتوانند در هر رشته آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمایند. تجربه نشان میدهد که دانش آموختگان شاخه فنی و حرفه به راحتی جذب بازار کار شده و با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر موفقیت آنها مضاعف میگردد.