فراخوانی ...

اخبار

مخابراتیک (جدید)
ساخت روباتهای اندرویدی
دبیران
معرفی کادر و دبیران هنرستان
اردوی تفریحی ورزشی
روز یکشنبه مورخ 96/09/19 پینتبال در زمین ورزشی و کوهنوردی در ارتفاعات کوهسار
جلسه هفتگی
تاریخ جلسه چهارشنبه 1 آذر 1397
جلسه اولیاء و مربیان
جلسه اولیاء و مربیان پایه دهم و یازدهم مهرماه 1396 در هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی